اداره آموزش و پرورش استثنایی فارس
عکس هفته

شرکت دانش آموزان مدارس استثنایی شیراز در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن 93

خبرهای آموزش و پرورش استثنایی
 
مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانش‌آموزان استثنایی استان فارس در شیراز برگزار شد.
مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن دانش‌آموزان استثنایی استان فارس در شیراز برگزار شد.
1394/2/20  مشاهده متن کامل

شرکت بیش از 200 نفر از والدین دانش آموزان استثنایی در کارگاه با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی
شرکت بیش از 200 نفر از والدین دانش آموزان استثنایی در کارگاه با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی
1394/1/31  مشاهده متن کامل

73 نفر از نیروهای توانبخشی ،مشاوره و پرورشی در کارگاه آموزشی شرکت کردند.
73 نفر از نیروهای توانبخشی ،مشاوره و پرورشی در کارگاه آموزشی شرکت کردند.
1393/12/23  مشاهده متن کامل

مسابقات ورزشی ویژه گروههای مختلف دانش آموزان استثنایی برگزار گردید.
مسابقات ورزشی ویژه گروههای مختلف دانش آموزان استثنایی برگزار گردید.
1393/12/23  مشاهده متن کامل

برگزاری کارگاه ضمن خدمت با موضوع آسیب های اجتماعی
برگزاری کارگاه ضمن خدمت با موضوع آسیب های اجتماعی
1393/12/23  مشاهده متن کامل

حدیث روز

معرفی سایت
http://www.medu.ir
وزارت آموزش و پرورش

http://seo.medu.ir
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

http://www.farsedu.ir
اداره کل آموزش و پرورش فارس

http://shz1.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

http://shz2.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

http://shz3.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز

http://shz4.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز


تغییر قالب صفحه