اداره آموزش و پرورش استثنایی فارس
 
کاربران برخط: 2 کل بازدید ها: 68441 بازدیدهای امروز: 4
 
عکس هفته

خبرهای آموزش و پرورش استثنایی
 
راه اندازی مجدد واحد دندانپزشکی کلینیک اداره
راه اندازی مجدد واحد دندانپزشکی کلینیک اداره
1393/8/3  مشاهده متن کامل

دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه ذهنی فارس در مسابقات ورزشی رشته دو ومیدانی امدادی به مقام اول کشوری دست یافتند.
دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه ذهنی فارس در مسابقات ورزشی رشته دو ومیدانی امدادی به مقام اول کشوری دست یافتند.
1393/6/23  مشاهده متن کامل

کسب مقام برتر سرود در جشنواره فرهنگی کشوری دانش آموزان استثنایی
کسب مقام برتر سرود در جشنواره فرهنگی کشوری دانش آموزان استثنایی
گروه سرود مدارس استثنایی خجسته از ناحیه یک شیراز و کاشف از ناحیه دو شیراز در جشنواره فرهنگی کشوری دانش آموزان استثنایی خوش درخشیدند.
1393/6/12  مشاهده متن کامل

در رشته آمادگی جسمانی علیر ضا حاتمی از استان فارس به مقام اول انفرادی دست یافت و آرمان درمان در رشته تنیس روی میز حائز رتبه سوم گردید.
در رشته آمادگی جسمانی علیر ضا حاتمی از استان فارس به مقام اول انفرادی دست یافت و آرمان درمان در رشته تنیس روی میز حائز رتبه سوم گردید.
1393/6/9  مشاهده متن کامل

ارزیابی 14994 نو آموز در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان
ارزیابی 14994 نو آموز در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان
1393/4/21  مشاهده متن کامل

حدیث روز

معرفی سایت
http://www.medu.ir
وزارت آموزش و پرورش

http://seo.medu.ir
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

http://www.farsedu.ir
اداره کل آموزش و پرورش فارس

http://shz1.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

http://shz2.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

http://shz3.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز

http://shz4.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز


تغییر قالب صفحه