اداره آموزش و پرورش استثنایی فارس
عکس هفته

شرکت دانش آموزان مدارس استثنایی شیراز در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن 93

خبرهای آموزش و پرورش استثنایی
 
73 نفر از نیروهای توانبخشی ،مشاوره و پرورشی در کارگاه آموزشی شرکت کردند.
73 نفر از نیروهای توانبخشی ،مشاوره و پرورشی در کارگاه آموزشی شرکت کردند.
1393/12/23  مشاهده متن کامل

مسابقات ورزشی ویژه گروههای مختلف دانش آموزان استثنایی برگزار گردید.
مسابقات ورزشی ویژه گروههای مختلف دانش آموزان استثنایی برگزار گردید.
1393/12/23  مشاهده متن کامل

برگزاری کارگاه ضمن خدمت با موضوع آسیب های اجتماعی
برگزاری کارگاه ضمن خدمت با موضوع آسیب های اجتماعی
1393/12/23  مشاهده متن کامل

نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران مناطق 10 گانه استان
نشست هم اندیشی نمایندگان مدیران مناطق 10 گانه استان
1393/12/23  مشاهده متن کامل

برگزاری مسابقات قرآن و احکام دانش آموزان استثنایی منطقه 1 استان
برگزاری مسابقات قرآن و احکام دانش آموزان استثنایی منطقه 1 استان
1393/12/13  مشاهده متن کامل

حدیث روز

معرفی سایت
http://www.medu.ir
وزارت آموزش و پرورش

http://seo.medu.ir
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

http://www.farsedu.ir
اداره کل آموزش و پرورش فارس

http://shz1.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

http://shz2.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

http://shz3.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز

http://shz4.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز


تغییر قالب صفحه