اداره آموزش و پرورش استثنایی فارس
عکس هفته

افتتاح طرح سنجش سلامت در استان

خبرهای آموزش و پرورش استثنایی
 
راه اندازی سایت جدید آموزش و پرورش استثنایی فارس
راه اندازی سایت جدید آموزش و پرورش استثنایی فارس
1394/4/9  مشاهده متن کامل

راهیابی یک دانش‌آموز معلول جسمی حرکتی به جشنواره‌ی کشوری جابر بن حیان
راهیابی یک دانش‌آموز معلول جسمی حرکتی به جشنواره‌ی کشوری جابر بن حیان
1394/4/7  مشاهده متن کامل

آغاز طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در استان فارس
آغاز طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در استان فارس
1394/3/26  مشاهده متن کامل

بازدید کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی تحصیلی سازمان استثنایی و کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی تحصیلی مرکز سنجش وزارت خانه از حوزه های امتحان نهایی استان فارس
بازدید کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی تحصیلی سازمان استثنایی و کارشناس مسئول سنجش وارزشیابی تحصیلی مرکز سنجش وزارت خانه از حوزه های امتحان نهایی استان فارس
1394/3/24  مشاهده متن کامل

350 نفر از عوامل اجرایی پایگاههای طرح سنجش استان در کلاسهای آموزشی تخصصی شرکت نمودند.
350 نفر از عوامل اجرایی پایگاههای طرح سنجش استان در کلاسهای آموزشی تخصصی شرکت نمودند.
1394/3/21  مشاهده متن کامل

حدیث روز

معرفی سایت
http://www.medu.ir
وزارت آموزش و پرورش

http://www.seo.medu.ir
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

http://www.farsedu.ir
اداره کل آموزش و پرورش فارس

http://shz1.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز

http://shz2.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

http://shz3.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز

http://shz4.farsedu.ir
اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز

http://es.farsedu.org
سایت جدید آموزش و پرورش استثنایی فارس

تغییر قالب صفحه